تبلیغات
:: یادواره شهیدان همیشه زنده :: مالک :: - عکسهای کمتر دیده شده از شهید همت

:: یادواره شهیدان همیشه زنده :: مالک ::
 
تقدیمی ناچیز به شهدای گرانقدر اسلام ...

در گلویم حاج همت مانده است                                   عقده‌ها رفتند و علّت مانده استدر گلویم حاج همت مانده است                                   عقده‌ها رفتند و علّت مانده استنوشته شده در تاریخ پنجشنبه 23 آذر 1391 توسط کاربر
تمامی حقوق مطالب برای :: یادواره شهیدان همیشه زنده :: مالک :: محفوظ می باشد